Ankieta oceny zadowolenia klienta

Ankieta oceny zadowolenia klienta

W celu monitorowania stopnia zadowolenia Klienta z usług świadczonych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 opracowana została Ankieta oceny zadowolenia klienta, którą po wypełnieniu można wysłać na adres e-mail: naczelnik.lk@po.policja.gov.pl lub adres pocztowy (faks) laboratorium.

Powrót na górę strony