Zostań policjantem

PROCEDURY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Poniżej znajdują się się ogłoszenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o rekrutacji do służby w Policji w dwóch procedurach. 

 

Procedura skrócona dotyczy wyłącznie kandydatów w charakterze:

  • członka personelu lotniczego posiadającego uprawnienia lotnicze w określonej specjalności,
  • członka personelu medycznego w wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji,
  • osób ubiegających się o przyjęcie do słuzby nw Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskały kwalifikacje zawodowe podstawowe.
Powrót na górę strony