Zostań policjantem

WYMAGANE DOKUMENTY

Aplikując do służby w Policji należy złożyć komplet dokumetów :

  1. Podanie o przyjęcie do służby (wzór plik do pobrania pdf),
  2. Wypełniony kwestionariusz osobowy część "A" i "B" (plik do pobrania pdf),
  3. Dokument potwierdzający wykształcenie lub/i kwalifikacje zawodowe (kopia, oryginał do wglądu),
  4. Dokumenty potwierdzające uprzednie zatrudnienie (kopia, oryginał do wglądu),
  5. Książeczka wojskowa lub zaświadczenie o stawieniu się na kwalifikację wojskową wraz z orzeczniem, jeżleli kandydat jest objęty ewidencją wojskową (kopia, oryginał do wglądu).
  6. Dokumenty potwierdzające dodatkowo punktowane posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kopia, oryginał do wglądu).

Składając dokumenty, należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz książeczkę wojskową (dotyczy osób poddanych rejestracji i kwalifikacji wojskowej). 

Powrót na górę strony