Zostań policjantem

OFERTA STUDIÓW W AKADEMII POLICJI W SZCZYTNIE NA KIERUNKU ,,NAUKA O POLICJI"

Kandydatem na studia w Akademii Policji w Szczytnie może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, to jest zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego. Studia I stopnia na kierunku "Nauka o Policji" w Akademii Policji w Szczytnie trwają 4 lata. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwia przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik stanowi podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Wszelkie informacje dotyczące studiów na kierunku „Nauka o Policji” znajdziesz na stronie Akademii Policji w Szczytnie.

WYMOGI FORMALNE:

  • świadectwo dojrzałości; 
  • złożone oświadczenie dot. akcesu podjęcia studiów w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
  • pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji;
  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Powrót na górę strony