Zostań policjantem

RODZAJE SŁUŻB W POLICJI

Pracujemy i służymy na lądzie, wodzie i w powietrzu. W Wielkopolsce służy ponad 8 tysięcy policjantów, wspieranych przez ponad 1600 pracowników cywilnych. Na czele wielkopolskich policjantów stoi Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który nadzoruje 31 komend miejskich i powiatowych, a także Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, Oddział Prewencji Policji, Komisariat Wodny Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

To jak potoczy się ścieżka kariery zawodowej zależy od predyspozycji, umiejętności, doświadczenia, a czasem pasji, które mogą być realizowane w Policji. Przyszły policjant może zdobywać umiejętności i kwalifikacje w różnych specjalnościach. Najczęściej rozpoczynamy swoją zawodową przygodę od służby w pionie prewencji- to praca na pierwszej linii w bezpośrednim kontakcie z ludźmi.

RODZAJE SŁUŻB W POLICJI:

  • kryminalna,
  • śledcza,
  • prewencyjna,
  • spraw wewnętrznych,
  • kontrterrorystyczna,
  • zwalczania cyberprzestępczości,
  • wspomagająca.

W skład Policji wchodzą również: policja sądowa, Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne oraz wyodrębnione oddziały prewencji.

SŁUŻBA KRYMINALNA I ŚLEDCZA

Policjanci służby kryminalnej i śledczej zajmują się przede wszystkim zapobieganiem, ujawnianiem oraz zwalczaniem przestępczości o charakterze kryminalnym, a także przestępczości przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Zadania, które realizują mają charakter operacyjno-rozpoznawczy oraz dochodzeniowo-śledczy. W obszarze działań policjantów znajdują się m.in.: poszukiwania osób zaginionych oraz ukrywających się, zarówno przed Policją, jak i wymiarem sprawiedliwości; ekspertyzy kryminalistyczne sporządzane na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.

Służba kryminalna i śledcza składa się z m.in. z komórek realizujących zadania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, zwalczające przestępczość gospodarczą, narkotykową, korupcyjną.

SŁUŻBA PREWENCYJNA

Policjanci służby prewencyjnej zajmują się zapobieganiem przestępczości, przeciwdziałaniem wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnianiem spokoju i porządku publicznego. W ramach tej służby zadania realizują dzielnicowi, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami swoich rejonów (są to zarówno policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych, ruchu drogowego, jak i komórki konwojowej), a także przewodnicy psów służbowych, pełniący służbę z psami przeszkolonymi do realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych, wyszukiwania zapachów czy poszukiwania osób zaginionych.

SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA

Policjanci realizujący zadania w zakresie tej służby to eksperci i specjaliści z różnych dziedzin – informatyki, łączności, logistyki, instruktorzy strzelań czy taktyki i technik interwencji.

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ KONTRTERRORYSTYCZNY POLICJI

Policjanci, realizujący zadania w ramach pododdziału, działają w sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub wymagane jest użycie specjalistycznych taktyk, sił i środków.

SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

Wykonywane przez policjantów tej jednostki zadania to działania zespołowe do zabezpieczania operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Powrót na górę strony