Zostań policjantem

NIE ZALICZYSZ KTÓREGOŚ Z ETAPÓW? - SPRAWDŹ CO DALEJ!

CO JEŚLI KANDYDAT NIE ZALICZY KTÓREGOŚ Z ETAPÓW:

Test sprawności fizycznej – ponownie do niego można przystąpić po 2 miesiącach.

Test psychologiczny – ponownie można złożyć dokumenty aplikacyjne nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia przeprowadzenia testu psychologicznego. Z tym, że test przeprowadzany jest nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Rozmowa kwalifikacyjna – ponownie można przystąpić po 6 miesiącach.

Komisja Lekarska – w razie uzyskania negatywnego orzeczenia, tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, przysługuje 14 dni na odwołanie, które należy złożyć do Centralnej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Rejonowej Komisji Lekarskiej. Ponownie do tego etapu postępowania można przystąpić po 6 miesiącach.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony