Zostań policjantem

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ W PIERWSZYCH LATACH SŁUŻBY I ADAPTAJCA ZAWODOWA

ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ W PIERWSZYCH LATACH SŁUŻBY

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego, kandydat zostaje przyjęty do służby w jednym z terminów określonych na początku roku kalendarzowego przez Komendanta Głównego Policji. Informacja o terminach przyjęć dostępna jest na stronie wielkopolskiej Policji w odrębnej zakładce.

Szkolenie prowadzone jest w jednej z 6 szkół Policji w kraju i trwa około 6 miesięcy. W trakcie szkolenia otrzymuje się wynagrodzenie. Policjant jest także zakwaterowany i otrzymuje wyżywienie. To czas, kiedy zdobywa się wiedzę i umiejętności niezbędne w codziennej służbie. Na zakończenie odbywa się egzamin, a następnie wraca się do jednostki Policji, gdzie policjant został przyjęty.

WYKAZ SZKÓŁ POLICJI:

  • Akademia Policji w Szczytnie,
  • Szkoła Policji w Katowicach,
  • Szkoła Policji w Pile,
  • Szkoła Policji w Słupsku,
  • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
  • Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:

około 6 miesięcy/ 144 dni

Regulacje dotyczące realizacji treści kształcenia wydawane są przez decyzję Komendanta Głównego Policji.

CZASOWE PEŁNIENIE SŁUŻBY W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI

Na około 3 miesiące policjant kierowany jest do jednego z oddziałów prewencji Policji (chyba, że wcześniej policjant zdecydował się na pełnienie służby w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu, wówczas tego etapu nie odbywa). Policjant podczas delegowania będzie pełnił służbę z doświadczonymi funkcjonariuszami. To moment na doskonalenie swoich umiejętności i zdobytej wiedzy na szkoleniu zawodowym podstawowym. Ta służba polega przede wszystkim na pełnieniu służby patrolowej, podejmowaniu interwencji, zabezpieczaniu imprez masowych.

ROZPOCZĘCIE PEŁNIENIA SŁUŻBY

Pierwsze trzy lata służby, to służba przygotowawcza. W tym okresie policjant wykonuje zadania wspólnie ze swoimi kolegami i koleżankami przy wsparciu opiekuna zawodowego. Ma również możliwość zdobycia pierwszych awansów i wyróżnień. Po upływie trzech lat zostaje mianowany policjantem w służbie stałej. Wówczas przysługuje mu zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Uprawnienia emerytalne policjant nabywa po 25 latach służby. Przysługująca mu wówczas emerytura wynosi 60% podstawy jej wymiaru i wzrasta o 3% za każdy kolejny rok służby.

Powrót na górę strony