Zostań policjantem

WYNAGRODZENIE I WARUNKI SOCJALNE W POLICJI

Dlaczego warto zostać Policjantem?

 

WYNAGRODZENIE:

 

 NETTO 4 545,45 zł
(dla osób do 26 roku życia; w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego)

 NETTO 4 276,45 zł
(dla osób po 26 roku życia; w trakcie odbywania szkolenia zawodowego podstawowego)

 NETTO 5 792,15 zł

(dla osób do 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego)

 NETTO 5 358,15 zł

(dla osób po 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego)

 

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

 

 NETTO 6 247,15 zł
(dla osób do 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego)

 NETTO 5 753,15 zł
(dla osób po 26 roku życia, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego)

 

POZA WYNAGRODZENIEM OFERUJEMY KORZYSTNE WARUNKI SOCJALNE:

 • stabilne zatrudnienie;
 • prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat;
 • 13 pensja;
 • równoważnik za umundurowanie tzw. "mundurówka";
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta;
 • płatne nadgodziny;
 • zwrot kosztów za: dojazdy, brak lokalu mieszkalnego, za remont;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość podjęcia studiów na Akademii Policyjnej w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego;
 • zgodnie z realizacją zadań kierujemy na kursy i szkolenia, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznych uprawnień i kwalifikacji np.: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

 

Powrót na górę strony