Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka

 

 

 podinsp. Dariusz Giersz

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka 

Ekspert Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu


 

kom. Kamil Sikorski

Zastępca Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka

Specjalista Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Poznaniu

 

 

Do zadań realizowanych przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności należy:

  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa wielkopolskiego;
  • bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  • sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
  • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Kontakt:

ul. Kochanowskiego 2A

60-844 Poznań

Telefon/fax:  47 77 128-59 / 47 77 140-12

Adres email: opc@po.policja.gov.pl

Powrót na górę strony