Ludzie i ich pasje

Artur KAMIŃSKI

Artur Kamiński

Prywatnie od wielu lat interesuje się historią, zwłaszcza powiatu słupeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii doliny Warty, gdzie odkryto ślady początków państwowości polskiej. Służbowo i prywatnie współpracuje z Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie, Muzeum Okręgowym w Koninie, Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Jego praca oraz zaangażowanie społeczne przynoszą wymierne rezultaty. Tylko w 2018 roku asp. sztab. Artur Kamiński zatrzymał na gorącym uczynku trzech sprawców, którzy zajmowali się nielegalną eksploracją artefaktów za pomocą urządzeń elektrotechnicznych. Mężczyźni dzięki wykrywaczom metalu próbowali wydobyć prawem chronione przedmioty na terenie gminy Lądek. Od kilku lat prowadzi również działania profilaktyczne w szkołach.  W ramach autorskiego projektu wspólnie z policyjnym profilaktykiem i pracownikami wspomnianych wcześniej instytucji realizuje  program pn: „POZNAJEMY SWOJE KORZENIE”. Przedsięwzięcie ma na celu zapoznanie uczniów szkół podstawowych z tematyką ochrony dziedzictwa narodowego oraz archeologicznego i jest jednym z działań podejmowanych przeciwko przestępczości archeologicznej i sakralnej. Projekt ma służyć poznaniu historii miejsca, w którym mieszkają uczestnicy przedsięwzięcia, ale także wyrobić w nich nawyk dbania o dobra kultury i przeciwdziałanie ich niszczeniu. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie dowiadują się, czym jest przestępczość archeologiczna, jak mogą przyczynić się do ochrony dóbr kultury oraz jak postępować ze starymi znaleziskami np. historycznymi artefaktami, ale również, jak właściwie zachować się w sytuacji przypadkowego ujawnienia niewybuchów lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

W maju br. podczas  XI Nocy w Muzeum w Słupcy przygotowano dwie wystawy dotyczące wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Jedna z nich powstała w oparciu o interesujący zbiór patriotycznych kartek pocztowych, których użyczył policyjny pasjonat. Wystawa " Krzepiły serca... a skrzydła u ramion rosły – Legiony Polskie na kartkach pocztowych" powstała dzięki zaangażowaniu właśnie Artura Kamińskiego. Prezentowane kartki pocztowe pochodziły z jego prywatnych zbiorów, które kompletował przez ostatnie lata. Szukał ich na aukcjach w internecie, na wystawach, w prywatnych zbiorach, a nawet na targach staroci. Pocztówki są autentyczne, ich pochodzenie datuje się na lata 1917-1922. Policjant przekazał również do muzeum białą broń legionistów, guziki od mundurów oraz oryginalną publikację o legionach i Piłsudskim z dwudziestolecia międzywojennego. Podobną wystawę ze zbiorami policjanta zorganizowano w Lądku podczas powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rocznicy przysięgi POW.

Działania  policjanta zostały zauważone i docenione nie tylko przez przełożonych, ale również przez mieszkańców i  instytucje współpracujące z Policją. W lipcu podczas powiatowych obchodów Święta Policji naczelnik został wyróżniony za swoja pracę na rzecz powiatu słupeckiego przez Starostę, który w podziękowaniu wręczył policjantowi szablę. W sierpniu dyrektor Muzeum Regionalnego w Słupcy wręczyła policjantowi statuetkę św. Wawrzyńca - patrona miasta za zasługi dla muzeum i przyjaciela instytucji. Jego wieloletnie działania na płaszczyźnie zawodowej i społecznej na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego doceniono również na poziomie województwa.W Poznaniu podczas październikowych obchodów 100-lecia wielkopolskiej służby konserwatorskiej asp. sztab. Artur Kamiński otrzymał Złotą Odznakę Za Opiekę nad Zabytkami.

Artur Kamiński służy w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. Całe swoje dorosłe życie spędził w mundurze. W Policji służy od 1991 roku. Zaczynał jako patrolowiec, potem dzielnicowy, kierownik zespołu dzielnicowych, aż do stanowiska zastępcy naczelnika. Dowodził Nieetatową Grupą Realizacyjną oraz Grupą Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego.  Opiekuje się sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, szkoli policjantów z pocztu sztandarowego, a także sam uczestniczy jako chorąży, czy prowadzący poczty sztandarowe podczas uroczystości. Do jego policyjnych zadań należy również koordynacja  działań w zakresie przeciwdziałania przestępczości archeologicznej i ochrony zabytków. 

Powrót na górę strony