Historia parafii św. Jerzego - Kościół garnizonowy - Policja Wielkopolska

Kościół garnizonowy

Historia parafii św. Jerzego

zakladka historiaHistoria parafii św. Jerzego związana jest z wizytą Jana Pawła II w Poznaniu, w roku 1980. Ówczesne władze 16 czerwca 1983 roku wydały zgodę na budowę kościoła jako swoistego  „prezentu” dla papieża.  Przez 3 poprzednie lata duszpasterstwo prowadzone było w tymczasowej kaplicy, w Poznaniu przy ul. Pięknej.  W tym czasie prowadzona była budowa plebanii z  kaplicą na ulicy Swoboda, którą otworzył w kwietniu 1988 roku abp Jerzy Stroba. W 1992 roku rozpoczęła się budowa kościoła, uroczyście konsekrowanego 9 listopada 1999 roku przez abpa Juliusza Paetza.

W 1990 roku, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zenona Smolarka, ksiądz abp Jerzy Stroba powołał ówczesnego proboszcza ww. parafii  ks. Stefana Komorowskiego na stanowisko kapelana wielkopolskich policjantów.

W 70. rocznicę pomordowania policjantów Policji Państwowej woj. poznańskiego przez sowietów, został odsłonięty i poświęcony pomnik, który postawiono przy świątyni. Fakt ten spowodował, że metropolita poznański abp Stanisław Gądecki ustanowił ją kościołem garnizonowym wielkopolskiej Policji – jedynym jak dotąd obiektem sakralnym stróżów prawa w Polsce. W kościele znajdują się relikwie św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Niezmiennie od lat proboszczem parafii pw. Św. Jerzego i jednocześnie kapelanem Komedny Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jest ksiądz prałat Stefan Komorowski, który posługę kapłańską sprawuje od 1972 roku. 

Adres parafii:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. św. Jerzego 

ul. Swoboda 43a

60-389 Poznań

tel. 867-17-81

Numer rachunku: 53 1600 1084 0004 0503 6206 0001