Kierownictwo KWP w Poznaniu - Kierownictwo - Policja Wielkopolska

Kierownictwo

Kierownictwo KWP w Poznaniu


 
 

 

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
nadinsp. Piotr Mąka

Sekretariat:     47 77 131 10 
Fax:                 47 77 131 65 

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Sławomir Piekut

Sekretariat:      47 77 131 20 
Fax:                 47 77 131 66

 


 

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

nadkom. Mariusz Wiśniewski

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu
insp. Konrad Chmielewski

Sekretariat:      47 77 131 40
Fax:                 47 77 131 68