Kapelan KWP

Kapelan KWP

Kapelanem Wielkopolskiej Policji 10 listopada 2021 r. został ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu. Zastąpił ks. prałata Stefana Komorowskiego, który z dniem 01.08.2021 dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przeszedł w stan spoczynku.

Duchowi stróże prawa 

Służą nam od lat. Choć bez etatów, stopni policyjnych i mundurów pełnią służbę na bardzo wymagającym i trudnym odcinku. Są na każde zawołanie – zawołanie radosne i smutne. Cieszą się naszym szczęściem i trapią naszymi smutkami. Można o nich śmiało powiedzieć, że stanowią swoisty „wydział” w strukturach policyjnych. „Wydział Ruchu Duchowego”. Bo czymże innym jest ich posługiwanie jak nie ukazywaniem nam znaków informacyjnych, ostrzegawczych, nakazu i zakazu. Te znaki pomagają iść przez życie – niejednokrotnie przecież skomplikowane i zakręcone.

Rys historyczny 

Kapelani w Policji Państwowej pojawili się krótko po utworzeniu tejże formacji. Animatorem posługi duszpasterskiej wśród funkcjonariuszy był pierwszy komendant główny Władysław Henszel, który 28 września 1921 roku wydał okólnik nr 107 dotyczący wyznaczenia przez Komendę Główną okręgowych kapelanów Policji ze stałymi poborami. Ponieważ okazało się, że w budżecie MSW brakuje pieniędzy na etaty, komendant główny w drugim okólniku z dnia 10 grudnia 1921 r. zwrócił się do komendantów okręgowych, aby porozumieli się z miejscowymi władzami kościelnymi w celu zapewnienie duszpasterstwa w Policji na zasadach posługi nie etatowej z wyłączeniem od tej zasady wskazanych jednostek. Odgórnie też uzgodniono, że do obowiązków kapelańskich należy m.in.: niesienie opieki duchowej funkcjonariuszom katolikom, odprawianie nabożeństw w niedziele i święta dla funkcjonariuszy katolików po uprzednim porozumieniu się z komendą okręgu, głoszenie nauk w kościołach w czasie nabożeństw dla Policji, niesienie na żądanie posług religijnych funkcjonariuszom PP zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego, urządzanie rekolekcji wielkopostnych i ułatwianie spowiedzi, poświęcanie gmachów, szkół, instytucji, sztandarów, organizowanie odczytów na temat zasad moralności i etyki.

W okresie PRL-u miejsce kapelanów zajęła indoktrynacja ateistyczna funkcjonariuszy kierowana przez aparat polityczno-wychowawczy. Dopiero przemiany demokratyczne, jakie nastąpiły po 1989 r., spowodowały przywrócenie jednego z podstawowych praw ludzkich – prawa do wolności sumienia i wyznania. Do Policji zaczęli powracać kapelani mianowani przez biskupów. Zakres ich obowiązków pokrywa się z przedwojennymi zadaniami.

Nowy kapelan Wielkopolskiej Policji

Kapelanem Wielkopolskiej Policji 10 listopada 2021 r. został ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu. Zastąpił ks. prałata Stefana Komorowskiego, który z dniem 01.08.2021 dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego przeszedł w stan spoczynku.

ks. kanonik mgr Grzegorz Szafraniak

Kontakt do kapelana:
tel. 725 970 077
mail: ksgrzes@wp.pl 

Parafia pw. Św. Jerzego
ul. Swoboda 43a
60-380 Poznań

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:
- poniedziałek, wtorek i środa: 16:30 –17:15,
- czwartek: przez pół godz po porannej i wieczornej Mszy Św.,
- piątek i sobota: przez pół godz po porannej Mszy Św.

 

Powrót na górę strony