Ochrona danych - RODO

KOMUNIKAT SPECJALNY !!!!!

CZŁONKOWIE REGIONU IPA POZNAŃ WIELKOPOLSKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA W POZNANIU

Z dniem 25 maja 2018 roku  zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). Region IPA Poznań, Wielkopolska Grupa Wojewódzka i Sekcja Polska  IPA posiadają oddzielne Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych zawierające reguły procedur zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informatycznych oraz dokumentach papierowych.

 

Udzielone dotychczas  zgody  na przetwarzanie danych osobowych przy składaniu deklaracji pozostają ważne. Każdy członek  Stowarzyszenia może je nadal wycofać w dowolnym momencie, aczkolwiek   wycofanie  zgody jest równoznaczne  z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu.

Administratorami  danych osobowych  zawartych w deklaracjach są:

 

  • Region IPA Poznań ul. Kochanowskiego 2a  60-844 Poznań
  • Wielkopolska Gupa Wojewódzka IPA w Poznaniu , ul. Kochanowskiego 2a         60-844 Poznań
  • Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA

60-844 Poznań, ul Kochanowskiego 2a,

 

Z administratorami  danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratorów lub poprzez adresy email:

 

- witold.ipa@wp.pl -  REGION IPA POZNAŃ

- witold.ipa@wp.pl – WGW IPA w POZNANIU

- 3vice.prezydent@ipapolska.pl

Powrót na górę strony