Region Poznań

Jak zostać członkiem IPA Region Poznań

Warunki wstąpienia do IPA

 

Od 1 maja 2018 roku będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji członkowskiej. Po tej dacie deklaracje na starym formularzu nie będą przyjmowane. Pamiętajcie o tym wstępując w nasze szeregi! Zapraszamy!

Nowy wzór deklaracji oraz załącznik do deklaracji znajdziecie w załączniku poniżej. Chętni, którzy chcą być członkami Regionu IPA Poznań, wypełnioną deklarację wraz z kwotą 100 złotych (65 zł znaczek + 35 zł wpisowe) i swoim zdjęciem, mogą przekazać kol. Witkowi Drzażdżyńskiemu (KWP Poznań) - 061 84 136-64  lub kol. Hannie Wachowiak (KWP Poznań) - 061 84 137-98.


 

Powrót na górę strony