Ogłoszenia

Jubileusz XXV-lecia powstania IPA Poznań

Region IPA Poznań Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji obchodził XXV - rocznicę powstania i w związku z powyższym w dniach 21-24.09.2017 r. odbyły się jubileuszowe uroczystości.

To właśnie w Poznaniu w dniu 17 czerwca 1991 r. odbyło się pierwsze spotkanie grup inicjatywny

i wtedy zostały podjęte działania w celu powołania struktur IPA w Polsce oraz rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie. W dniu 4 lipca 1991 r. pismem AB-IX-994/91 Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych prof. Jan Widacki poinformował Komendanta Głównego Policji o wyrażeniu zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych na utworzenie i rozpoczęcie działalności Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji / IPA /.

Historyczny, bo założycielski Kongres Sekcji Polskiej IPA, odbył się w dniach od 16 do 17 października 1992 r. w Kiekrzu pod Poznaniem. Uczestniczyło w nim 52 delegatów reprezentujących 630 członków, wówczas skupionych w 22 grupach wojewódzkich. Wyłonili oni trzynastoosobową Krajową Komisję Wykonawczą oraz wybrano I Prezydenta Sekcji Polskiej IPA kol. Jacka Węgrzyna. Tak więc od roku 1992 swoją działalność rozpoczęła Grupa Wojewódzka IPA w Poznaniu, do dnia dzisiejszego jedna z liczących się grup pod względem liczby członków. Aktualna działalność Regionu IPA Poznań jest kontynuacją działalności Grupy   Wojewódzkiej IPA w Poznaniu, które powstanie datuje się na przełom lat 1991/1992. Do 1999 roku na naszym terenie działała Grupa Wojewódzka IPA Poznań, przekształcona  wyniku zmian administracyjnych
w Region IPA Poznań.

Na zaproszenie członków Regionu IPA Poznań przybyli do nas nasi przyjaciele – członkowie IPA
z Venlo / Holandia /, Bad Segeberg / Niemcy /, Debreczyna / Węgry /, Hranice / Czechy /, Koszyce / Słowacja / oraz Oradea / Rumunia /. W piatkowe przedpołudnie delegacje zagraniczne zostały przyjęte w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu insp. Piotra Mąkę, któremu towarzyszyli jego Zastępcy insp. Roman Kuster oraz mł.insp. Rafał Pawłowski. Rozmowy w Klubie Policyjnym pozwoliły na przedstawienie naszych gości, którzy niejednokrotnie wspierali działalność IPA w Poznaniu oraz Wielkopolsce oraz pozwoliły na wymianę drobnych upominków.

Dalszy dzień spędziliśmy na zwiedzaniu ICHOT-u zlokalizowanego na Ostrowie Tumskim, gdzie nasi goście mogli poznać historię powstania Polski i Poznania. Punktualnie o godz. 12.00 wkroczyliśmy na Stary Rynek i podziwialiśmy nasze Poznańskie Koziołki oraz pozostałe zabytki Starego Miasta. Po degustacji wielkopolskich potraw na obiedzie, udalismy się w dalszy spacer po centrum miasta, który zakończyliśmy pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. Popołudnie to rozmowy dotyczące naszej wspólnej historii i działalności w IPA oraz nakreślenie celów na przyszłość.

W sobotnie przedpołudnie w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa na której m.in. podziekowaliśmy naszym długoletnim członkom za ich działalność
w Stowarzyszeniu IPA. Po wystąpieniu Przewodniczącego Regionu IPA Poznań kol. Witolda Drzażdżyńskiego, który przybliżył obecnym na sali gościom historię powstania IPA na świecie oraz w Polsce i Poznaniu przybyły na uroczystości I Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA kol. Piotr Wójcik odznaczył kol. Hannę Wachowiak przyznanym przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA medalem „ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”. Następnie członkom Regionu, gościom zagranicznym oraz przedstawicielom urzędów, instytucji i firm współpracujących od wielu lat
z Regionem IPA Poznań zostały wręczone specjalnie wykonane na tą okazję Medale XXV-lecia IPA Poznań. Wręczono również okolicznościowe podziękowania i jubileuszowe Szale IPA Poznań.
Medalem XXV-lecia IPA Poznań zostali uhonorowani członkowie IPA Poznań m.in. kol. Bożena Nowicka, która 26 lat wcześniej, w 1991 r wchodziła w skład 22-osobowego Komitetu Założycielskiego IPA, Hanna Wachowiak, Genowefa Wrzesińska-Fojud, Kazimierz Wylegała, Piotr Szymurski, Wojciech Palicki, Andrzej Strabel i inni. Ponadto medale otrzymali również Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jan Lechnerowski, którzy wspierają naszą działalność od kilkunastu lat.  Na zakończenie naszych uroczystości odbył się koncert Zespołu Muzycznego „ MAJA „ z Domu Kultury „Orle Gniazdo” w Poznaniu, którego solistki wspaniałą aranżacją przebojów krajowych i zagranicznych zakończyły nasze jubileuszowe uroczystości.

Tekst i foto: Witold Drzażdzyński

Powrót na górę strony