"20 lat minęło.......jak jeden dzień"

XXlecie blazejewko 733Region IPA Poznań  świętował XX-lecie powstania i swojej działalności na obchodach  w Błażejewku.
Jak to się zaczęło :

Przeniesienie do polskiej Policji idei IPA stało się możliwe dopiero jako efekt polskiej transformacji ustrojowej i powołania neutralnej politycznie Policji.
Latem 1990 r. policjanci z Poznania nawiązali pierwsze kontakty z policjantami francuskimi, którzy przekazali im materiały dotyczące International Police Association oraz zapoznali z jej celami statutowymi. Zaproponowali również pomoc w utworzeniu sekcji polskiej i tak powstała grupa inicjatywna, która zorganizowała spotkanie z przedstawicielami WSPol. W Szczytnie oraz garnizonów z Krakowa, Gdańska, Warszawy, Wrocławia i Słupska. 
23 grudnia 1991 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu wydał postanowienie o zarejestrowaniu międzynarodowego stowarzyszenia pod nazwą International Police Association – SEKCJA POLSKA. Natomiast 13 stycznia 1992 roku zostało wpisane do Rejestru Sądowego w Poznaniu pod pozycją ST 447. 
W 1993 roku na Kongresie Światowym w Rio de Janerio w Brazylii, dzięki rekomendacji policjantów z Sekcji Francuskiej i Duńskiej IPA, Sekcja Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji.Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele grup IPA z Węgier, Holandii, Czech, Słowacji I Rumunii. Program pobytu naszych gości był bardzo atrakcyjny.


Wizyta w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu


Zwiedzanie Izby Pamięci na ul. Taborowej


Stary Rynek i Poznańskie Koziołki


Wizyta u Burmistrza Kórnika i zwiedzanie Zamku


Obchody zakoćzyła Uroczysta Gala

Podczas uroczystej gali Przewodniczący Regionu IPA Poznań kolega Witold Drzażdżyński wraz z Prezydentem IPA Polska Arkadiuszem Skrzypczakiem serdecznie podziękował wszystkim członkom za dotychczasowe zaangażowanie w  działalność stowarzyszenia.

gala9Słowa podziękowania skierował również do nadinsp. Krzysztofa Jarosza Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu za wsparcie i pomoc w szerzeniu idei Stowarzyszenia.


Podczas uroczystości wręczono Certyfikaty członkom z dwudziestoletnim stażem członkowskim.


Gratulacje i życzenia na dalsze lata działalności popłynęły z ust przedstawicieli zagranicznych Grup IPA.


A potem......zabawa do białęgo rana !!!!Powrót na górę strony