Wagrowiec - Kolejny Region IPA w Wielkopolsce

SAM 0262Wśród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zrodziła się idea  przystąpienia do największego stowarzyszenia IPA łączącego wszystkie policyjne służby bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii.

W dniu 19 września w Mieścisku zorganizowano pierwsze zebranie założycielskie Regionu IPA Wągrowiec, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu mł. insp. Tomasz Francuszkiewicz (członek IPA Poznań od 2001r.). Region IPA Wągrowiec jest 15 regionem Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele Sekcji Polskiej: Witold Drzażdżyński członek Prezydium Krajowego i jednocześnie szef Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej w Poznaniu oraz Piotr Szymurski przewodniczący komisji rewizyjnej Sekcji Polskiej. Omówili oni główne cele działania oraz strukturę Stowarzyszenia.

Następnie spośród 26 członków wybrano władze Regionu.

Przewodniczącym Regionu IPA Wągrowiec został Jarosław Słodowicz,

Sekretarzem - Anna Starzyńska,

Z-ca Sekretarza - Jarosław Szkutnicki,

Skarbnikiem – Anna Łapacz,

Członkiem Prezydium – Piotr Rączkowiak.

Ponadto wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący – Zbigniew Wojciechowski,

Członkowie: Mariusz Kaniewski i Dariusz Łubiński.


Powrót na górę strony