XII Koncert Chórów i Orkiestr „W Hołdzie Janowi Pawłowi II”

W dniu 28 kwietnia 2019 roku Chór wziął udział w uroczystym Koncercie „ W Hołdzie Janowi Pawłowi II” w Krośniewicach , zaproszony przez organizatorów z Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddz. w Łodzi oraz Dekanat Krośniewicki. Oprócz naszego chóru w uroczystym koncercie udział wzięły : Chór „ REDEMPTORIS „ z Elbląga, Chór „ CANTO „ z Włocławka, Górnicza Orkiestra Dęta „ SOLANIE” z Kłodawy oraz Orkiestra Dęta OSP Szczerców.

Wspólny Koncert poprzedziły występy zaproszonych zespołów w wyznaczonych parafiach Dekanatu Krośniewickiego. Nasz Chór śpiewał podczas  mszy św. w miejscowości Miłonice. Po mszy  wystąpił z krótkim koncertem, na zakończenie którego kolega Mateusz Koterba przy akompaniamencie kol. Henryka Weredy zagrał na trąbce utwór „ My way” z repertuaru Franka Sinatry. Liczna publiczność, zgromadzona w Kościele wraz z Księdzem proboszczem oklaskiwała chór na stojąco.

Powrót na górę strony