I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2019 „Niepodległa”

I Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą na przedstawienie dorobku artystycznego szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym.

 Rozwija pasję wokalną wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwia im zaprezentowanie swoich umiejętności na scenie. Celem tegorocznej edycji jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu poprzez popularyzację pieśni patriotycznych oraz uczczenie Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony