Uroczysty Koncert z okazji X lecia Chóru KWP w Poznaniu.


Plakat na stron internetow KWPW dniu 14 czerwca 2013 roku w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu odbył się uroczysty koncert uświetniający Jubileusz X-lecia Chóru. Współorganizatorem koncertu był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego.


Patronat Honorowy nad Jubileuszem sprawowali Jej Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej – Pani Prof. AM dr Halina Lorkowska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Wożniak i Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny, natomiast stały patronat nad chórem sprawuje Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu. Jubileuszowy koncert był współfinansowany z Budżetu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W koncercie . który rozpoczął się o godzinie 17. 30 udział wzięli liczni zaproszeni goście:
W imieniu Komendanta Głównego Policji przybyli :Radca Gabinetu Komendanta Głównego Policji – Pani Mł. Insp. Anna Kużma oraz Pan Romuald Stępniewski sprawujący pieczę nad Orkiestrami i Chórami Policyjnymi;
Akademię Muzyczną w Poznaniu reprezentował Pan Prof. Antoni Grochowalski – od 10 lat opiekujący się chórem; W imieniu Urzędu Marszałkowskiego wystąpiła Pani Dyrektor Departamentu Kultury Sławomira Piasecka;
Urząd Miasta Poznania reprezentował Pan Dyrektor Hieronim Węclewski Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przybył po. WKWP Pan insp. Jarosław Rzymowski, a z Komendy Miejskiej Policji Pan kom. Zbigniew Paszkiewicz;
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego reprezentował Przewodniczący Pan insp. Andrzej Szary;
W imieniu JE Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego występował Kapelan Policji Ksiądz Prałat Stefan Komorowski.

Ponadto uroczystość uświetnili:
Na stałe związany z Poznaniem były Zastępca Komendanta Głównego Policji – Pan Generał Zdzisław Centkowski; Kapelmistrz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pan kom. Adam Witiw; Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna !939 rok” – Pan Andrzej Borowski;
Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury w Poznaniu – Pani Barbara Kubiak – Sobczak Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół i Członków Chóru KWP w Poznaniu Rodziny chórzystów, przyjaciele oraz byli chórzyści, prasa , radio i telewizja.

Specjalnie na obchody Jubileuszu 10 – lecia Chóru przyjechał zaprzyjaźniony Polizeichor Fulda wraz z osobami towarzyszącymi. 
Zaproszeni goście wcześniej spotkali się w Urzędzie Miasta Poznania z Panem Dyrektorem Hieronimem Węclewskim i Panem Wicedyrektorem Michałem Lemańskim zaznajamiając się z historią i perspektywami rozwoju miasta Poznania. W Urzędzie Marszałkowskim Polizeichor Fulda wraz z osobami towarzyszącymi spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Wojciechem Jankowiakiem. Podczas rozmów wymienione zostały uwagi dotyczące pogłębiającej się współpracy pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Niemieckim Krajem Związkowym Hesją. Na zakończenie goście przyjęci zostali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przez po. WKWP Pana insp. Jarosława Rzymowskiego i Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Pana insp. Andrzeja Szarego Pobyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zakończył się krótkim koncertem w wykonaniu chórzystów.

chor-x-lat
Po południu obydwa chóry spotkały się na uroczystej gali , podczas której śpiewom, przemówieniom, życzeniom nie było końca.
Na początku wystąpił Chór Jubilat odśpiewując XIII wieczną pieśń hymniczną Gaude Mater Polonia. Ta pieśń, oraz wiele innych zaprezentowanych podczas tego wieczoru znalazły się na najnowszej – trzeciej już płycie chóru „ Ciesz się Matko Polsko „. Najdłużej śpiewający i najbardziej zaangażowani chórzyści otrzymali od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu uroczyste dyplomy. Natomiast wszyscy chórzyści uhonorowani zostali pamiątkowym upominkiem. Prezes Chóru podziękowała wszystkim osobom , które od 10 lat pomagały chórowi i współpracowały z nim oraz wszystkim honorowym gościom ,przekazując w imieniu chórzystów okolicznościowe podziękowania wraz z najnowszą płytą. Następnie wystąpił Polizeichor Fulda, który zaśpiewał między innymi : Kriminal Tango Otto Grolla. Ponieważ Polizeichor Fulda w 2013 roku obchodzi Jubileusz 30 - lecia śpiewania Chór KWP w Poznaniu obdarował go pamiątkowymi upominkami a zebrani na sali widzowie owacjami na stojąco. Na zakończenie koncertu obydwa zespoły zaśpiewały wspólnie, przy owocnej współpracy obydwu dyrygentów: Ave Verum Corpus W.A. Mozarta, „ Va Pensiero „ z opery Nabucco G. Verdiego oraz „ Can’t help falling in love „ z repertuaru Elvisa Presley’a , dając wyraz łączącej je przyjaźni . Na bis Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wykonał przekorną pieśń „ Wesołe jest życie chórzysty „, natomiast publiczność owacjami na stojąco zmobilizowała chór do powtórnego zaśpiewania tego utworu, razem ze współautorem piosenki Panem Romualdem Stępniewskim.

Całą uroczystość prowadził ze swadą insp. Jarosław Szemerluk

Powrót na górę strony