Klub Honorowych Dawców Krwi KWP Poznań Policyjni KREWniacy

Kalisz - Świąteczne zawody strzeleckie

Osiem drużyn wzięło udział w XIV Zawodach Strzeleckich Rejonowego Oddziału PCK HDK w Kaliszu, które odbyły się w środę, 11 grudnia na Strzelnicy KSS LOK „BURSZTYN” w Kaliszu. Rywalizowano indywidualnie i zespołowo. Zwyciężyła drużyna Klubu HDK PCK przy WSK w Kaliszu, a najlepszym strzelcem był Andrzej Kamiński. W organizację zawodów, biorąc jednocześnie aktywny udział w imprezie - rokrocznie zaangażowany jest Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W tym roku KMP w Kaliszu reprezentowały dwie drużyny, które zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK, działający przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, przy współpracy z Klubem Strzelectwa Sportowego LOK „Bursztyn „ w Kaliszu. W rywalizacji strzeleckiej wzięli udział honorowi dawcy krwi, zrzeszeni w Rejonowej Radzie HDK PCK w Kaliszu. Konkurencje przeprowadzono z karabinu pneumatycznego Kpn 20, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Każdy zawodnik oddawał w postawie stojąc (z wolnej ręki) 5 strzałów próbnych i 20 strzałów ocenianych. Wszyscy zawodnicy kwalifikowani byli w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

1. Andrzej KAMIŃSKI,

2. Piotr TOMASZEWSKI,

3. Bartłomiej KASPERSKI,

4. Tomasz KAMIŃSKI,

5. Bartłomiej KUPSZ,

6. Tomasz MATUSZCZAK.

 

Klasyfikacja drużynowa:

1. Drużyna HDK PCK przy WSK Kalisz,

2. Drużyna HDK PCK przy KLAsyki Kalisz,

3. Drużyna HDK PCK przy Tesco Kalisz,

4. Drużyna II HDK PCK przy KMP Kalisz,

5. Drużyna I HDK PCK przy KMP Kalisz,

6. Drużyna II HDK PCK „Strzelec” Kalisz,

7. Drużyna I HDK PCK „Strzelec” Kalisz,

8. Drużyna HDK PCK „Leukocyty” Kalisz.

 

Najlepszą kobietą w zawodach okazała się Liliana Gancarz, a statuetkę „Czarnego konia” wystrzelała Iwona Wojcieszak.

Zawody były przeprowadzone przez sędziów PZSS.

Wszystkim instytucjom, które włączyły się w organizacje imprezy serdecznie dziękujemy.

 

 

KMP Kalisz/PG

 

  • 1 #1
  • 1 #2
  • 1 #3
  • 1 #4
  • 1 #5
  • 1 #6
Powrót na górę strony