Klub Honorowych Dawców Krwi KWP Poznań Policyjni KREWniacy

Poznań - Komendant z Mosiny z odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Podkom. Marcin Woś – komendant Komisariatu Policji w Mosinie, otrzymał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. To najwyższe odznaczenia dla krwiodawcy, niezwykle ważne i prestiżowe. Funkcjonariusz z Mosiny oddał ponad 21 litrów krwi. Krwiodawcą jest od 2007 roku. Marcin Woś należy również do Policyjnego Klubu Krwiodawców przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „KREWniacy”.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki, która ustanowiona została 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrektora Instytutu lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 

Piotr Garstka

 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #1
 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #2
 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #3
 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #4
 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #5
 • uroczystość wręczenie odznaczenia honorowy dawca krwi - zasluzony dla zdrowia narodu dla podkom. marcina wosia z mosiny
  1 #6
Powrót na górę strony