Klub Honorowych Dawców Krwi KWP Poznań Policyjni KREWniacy

KWP - Podziękowania dyrektora RCKiK dla policyjnych krwiodawców

Podczas uroczystości tegorocznego Święta Niepodległości, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu okolicznościowy ryngraf w podziękowaniu za zaangażowanie wielkopolskich policjantów w akcje zbiórki krwi. To ogromne wyróżnienie dla wszystkich funkcjonariuszy z Wielkopolski, którzy oddając krew, ratują życie i zdrowie innych osób.

Podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Niepodległości wśród zaproszonych gości był również dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pan Krzysztof Olbromski. Podczas uroczystości wręczył on Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu okolicznościowy ryngraf za zaangażowanie i systematyczną pomoc przy cyklicznych zbiórkach krwi. To podziękowanie dla wszystkich policjantek i policjantów z Wielkopolski, którzy od wielu lat oddają najcenniejszy dar życia – krew.

Przypomnijmy, że od 2017 roku w Wielkopolsce działa Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi o nazwie „Policyjni KREWniacy”. Aktualnie do klubu należy 331 policjantów i pracowników Policji z całego garnizonu. Z roku na rok ilość chętnych osób, którzy chcą należeć do klubu rośnie. Przez niecałe 3 lata, wielkopolscy policjanci oddali łącznie około 740 litrów krwi. Tylko w roku 2019 oddano 240 litrów krwi.

Działalność policyjnych „KREWniaków” to jednak nie tylko oddawanie krwi. Organizują oni pokazy pierwszej pomocy, biorą udział w Szlachetnej Paczce, odwiedzają z rodzinami poznańskie domy dziecka, promują wśród młodzieży zdrowy tryb życia i przy każdej możliwej okazji mówią wszystkim jak ważne jest dzielenie się krwią.

Wielu z funkcjonariuszy i pracowników Policji oddaje krew systematycznie. Odznaczonych Odznaką "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest 21 członków.

 

 

Piotr Garstka

 

 

  • dyrektor rckik wrecza okoliczny ryngraf komendatowi
    1 #1
  • dyrektor rckik przemawia
    1 #2
  • okoliczny ryngraf z podziekowaniami
    1 #3
Powrót na górę strony