Zasady Służby Cywilnej

Zasady Służby Cywilnej

sluzba cywilnaW celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.

Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP
 Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.


ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
 • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 • zasada bezinteresowności 
 • zasada jawności i przejrzystości
 • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
 • zasada profesjonalizmu
 • zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 • zasada otwartości i konkurencyjności naboru

ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada godnego zachowania
 • zasada służby publicznej
 • zasada lojalności
 • zasada neutralności politycznej
 • zasada bezstronności
 • zasada rzetelności

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.
Powrót na górę strony