Zielona Strefa - Informacje KWP w Poznaniu - Policja Wielkopolska

Informacje KWP w Poznaniu

Zielona Strefa

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@po.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, 
ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Kontakt:

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu
tel.: 61 84 142 28 (w godz. 7.30-15.30), 605-783-211
sekretariat wydziału tel.: 61 84 142 00 
e-mail: zielonastrefa@po.policja.gov.pl