Informacje KWP w Poznaniu

Zielona Strefa

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-maila do jednostki policji: zielonastrefa@po.policja.gov.pl

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Zagrożenia ochrony zwierząt lub ochrony środowiska można dokonać również poprzez naniesienie informacji na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając 1 z 27 kategorii czynów zabronionych popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku, w szczególności:
·    znęcania się nad zwierzętami,
·    kłusownictwo,
·    zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,
·    dzikie wysypiska śmieci, 
·    niszczenie zieleni, 
·    nielegalna wycinka drzew,
·    poruszanie się po terenach leśnych quadami.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, 
ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Kontakt:

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu
tel.: 47 77 142 28 (w godz. 7.30-15.30), 605-783-211
sekretariat wydziału tel.: 47 77 142 00 
e-mail: zielonastrefa@po.policja.gov.pl

Powrót na górę strony