Projekty zrealizowane

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW POLICJI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

W roku 2020 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu realizowała przedsięwzięcie związane z termomodernizacją budynków: Komisariatu Policji w Kłecku w powiecie gnieźnieński oraz Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Policji” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wartość dofinansowania wyniosła: 278 883,40 zł brutto.

Opis przedsięwzięcia:

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Kłecku

Zakres robót obejmował:

- prace projektowe i przygotowawcze,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie stropodachu,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizację wejścia do budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

- wymianę obróbek blacharskich, orynnowania,

- częściową wymianę będącej w niedostatecznym stanie technicznym nawierzchni terenu.

 

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2020 r.

 

Wartość przedsięwzięcia: 544 000,28 zł brutto

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 165 854,28 zł brutto

Wartość dofinansowania z Gminy Kłecko: 170 000,00 zł brutto

Wartość dofinansowania z Gminy Kiszkowo: 15 000,00 zł brutto

 

 

Termomodernizacja Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce

Zakres robót obejmował:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie dachu,

- wymiana obróbek blacharskich, orynnowania,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- modernizację wejścia do budynku z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Termin realizacji: sierpień – grudzień 2020 r.

 

Wartość przedsięwzięcia: 329 629,12 zł brutto

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu: 113 029,12 zł brutto

 

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Powrót na górę strony