Projekty zrealizowane

Zwalczanie przestępczości gospodarczej – projekt Leonardo da Vinci

W lipcu 2013 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski podpisał umowę na realizację projektu pn. „Wzrost kompetencji wielkopolskich policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz pozbawiania korzyści z popełnianych przestępstw”. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Komisji Europejskiej z Programu Leonardo da Vinci – Program „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji pracujących w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej, korupcyjnej oraz zaangażowanych w proces pozbawiania sprawców owoców przestępstw.


Projekt skierowany jest do 16 funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji, którzy dzięki uczestnictwie w wymianach zagranicznych zostaną wyposażeni w wiedzę o zwalczaniu ww. zjawisk przestępczych na bazie doświadczeń niemieckich i holenderskich.

Partnerami w projekcie są Policja Narodowa - Jednostka w Hadze (Nationale Politie, Eenheid Den Haag) oraz Urząd Kryminalny Kraju Związkowego Hesja (Hessisches Landeskriminalamt - HLKA).

Program wymian pozwoli na zapoznanie uczestników projektu z charakterystyką oraz metodami zwalczania następującego katalogu zjawisk przestępczych w państwach instytucji partnerskich:

- przestępczość związaną z obrotem paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi,

- „pranie brudnych pieniędzy”,

- przestępstwa związane z sektorem bankowym, w tym niezgodne z prawem działania parabanków,

- przestępczość w zakresie wyłudzania podatku od towarów i usług, VAT oraz innych podatków osób fizycznych i prawnych,

- przestępczość w zakresie działania instytucji rynku kapitałowego,

- cyberprzestępczość,

- przestępczość związaną z przetargami publicznymi,

- przestępczość związana z elektronicznymi instrumentami płatniczymi,

- przestępczość przeciwko środowisku,

- naruszania praw własności przemysłowej oraz intelektualnej,

- korupcja.

Ponadto, uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę nt. metod i  technik operacyjnych oraz procesowych związanych z instytucją zabezpieczenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw, które są stosowane w siłach policyjnych w Niemczech i Holandii.


Termin wizyty w Jednostce Policji w Hadze został wyznaczony na 22-28 czerwca 2014 r.. Wizyta w Hessisches Landeskriminalamt została zaplanowana na wrzesień 2014 r.

Koszty transportu uczestników wymian doświadczeń do miejsca odbywania wizyty zagranicznej oraz  odbycia przygotowania kulturowo-językowego pokrywane są z środków projektu. Uczestnik otrzymuje również środki finansowe na pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia oraz wyżywienia w trakcie realizacji wizyty zagranicznej.

Zespół ds. Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu zaprasza do złożenia ankiet rekrutacyjnych do projektu funkcjonariuszy Policji z woj. wielkopolskiego z następujących komórek organizacyjnych:
- Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,
- Wydział dw. z Korupcją,
- Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
- Wydział Kryminalny,
oraz członków specjalnej grupy wielkopolskiej Policji powołanej do celu odzyskiwania/zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw.

Wypełnione i podpisane przez osobę zgłaszającą oraz przełożonego ankiety proszę o przesłanie do Zespołu ds. Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu do dn. 03.04.2014 r.

Decyzję o oddelegowaniu funkcjonariuszy na wyjazd zagraniczny podejmie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu na podstawie listy uczestników opracowanej przez Komisję Rekrutacyjną.

pdfRAPORT KOŃCOWY

ZAŁĄCZNIKI:
docHolandia - ankieta rekrutacyjna
docNiemcy - ankieta rekrutacyjna

ucze-sie-przez-cale-zycie


Powrót na górę strony