Projekty zrealizowane

Program Leonardo da Vinci dla służb logistycznych

Zespół ds. Funduszy Pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej rozpoczął realizację kolejnego projektu realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań Policji podczas imprez masowych o charakterze międzynarodowym” jest podniesienie kompetencji pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy wielkopolskiej Policji w zakresie logistycznego zabezpieczenia działań Policji podczas imprez masowych o charakterze międzynarodowym.


Przed służbami logistycznymi wielkopolskiej Policji stoi wiele wyzwań związanych ze sprawnym i efektywnym funkcjonowaniem w obliczu tak złożonych przedsięwzięć jak organizacja zabezpieczenia międzynarodowych imprez masowych.

Skorzystanie z doświadczeń Policji niemieckiej, angielskiej i holenderskiej, które należą do najsprawniej zarządzanych w Europie, będzie stanowić cenne wsparcie dla służb logistycznych wielkopolskiej Policji oraz pozwoli na dalsze doskonalenie obecnie wykorzystywanych rozwiązań.

Beneficjenci programu wezmą udział w trzech tygodniowych wizytach w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii w trakcie których będą mogli aktywnie wymieniać doświadczenia z miejscowymi specjalistami w dziedzinie zapewniania logistycznego wsparcia Policji podczas zabezpieczenia międzynarodowych imprez masowych.

Wartość projektu : 54 980,00 EUR (100% dofinansowanie Komisji Europejskiej)

feu-leonardo

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym  Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

pdf iconRAPORT KOŃCOWY

ZAŁĄCZNIKI:
Holandia - ankieta rekrutacyjna
Niemcy - ankieta rekrutacyjna
Wielka Brytania - ankieta rekrutacyjna


Powrót na górę strony