Projekty zrealizowane

Policja – aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów...

„Policja – aktywny beneficjent i partner samorządu lokalnego w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.”

Projekt ten został zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Wielkopolskim Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu (WCIE) przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu w ramach II Konkursu Dotacji dla Organizacji Pozarządowych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zakładał rozpowszechnienie na terenie całego kraju wypracowanych, dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych przez Policję oraz samorządy lokalne współpracujące z Policją przy pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. Projekt objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji i Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Celem Projektu było między innymi:

  • podniesienie wiedzy odbiorców projektu, czyli Policji i lokalnej administracji samorządowej na temat możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych

  • wypromowanie najlepszych projektów zrealizowanych przez Policję

  • podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat projektów realizowanych przez służby użyteczności publicznej, w tym przez Policję ze środków funduszy strukturalnych – dzięki promocji projektu w mediach, Internecie oraz publikacji dostępnej w bibliotekach

  • Wskazanie administracji samorządowej Policji jako partnera w pozyskiwaniu środków strukturalnych.

Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Powrót na górę strony