Projekty zrealizowane

Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Policji i Pracowników Urzędów...

Podnoszenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Policji i Pracowników Urzędów - Doskonalenie Sprawności w Obcojęzycznej Komunikacji Urzędowej”.

 Projekt obejmował kursy językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego dla 150 funkcjonariuszy i pracowników Policji we współpracy ze szkołą językową.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących (pracowników policji i pracowników urzędów na terenie Wielkopolski w zakresie obcojęzycznej komunikacji urzędowej. W ramach Projektu przeprowadzone zostały trzy edycje szkoleń z zakresu :

  • języka obcego ( do wyboru: angielski lub niemiecki )

  • podstawowej obsługi komputera ( system operacyjny MS Windows, Internet i poczta elektroniczna, język obcy w ICT )

  • treningu rozwoju osobistego

Każda edycja szkolenia obejmowała 100 godzin, w systemie wieczorowym, dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Szkolenia ukierunkowane były przede wszystkim na ćwiczenia praktycznej umiejętności posługiwania się językiem obcym w komunikacji urzędowej, oraz nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych źródeł informacji ( Internet ) w językach obcych.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 


Powrót na górę strony