Projekty zrealizowane

Podnoszenie kompetencji językowych pracowników Policji w województwie wielkopolskim

„Podnoszenie kompetencji językowych pracowników Policji w województwie wielkopolskim”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2006 roku i zakończyła 31 lipca 2007 roku. Miejscem realizacji projektu był powiat poznański. Projekt obejmował kursy językowe w zakresie języka angielskiego dla 300 funkcjonariuszy i pracowników Policji we współpracy ze szkołą językową. Kurs składał się ze 150 jednostek lekcyjnych dla każdej grupy, trwających po 45 minut, przy czym na jedne zajęcia składały się dwie lub trzy jednostki lekcyjne.

Celem szkolenia było nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim w bezpośrednich kontaktach z zagranicznymi partnerami i współpracownikami. Oprócz rozwoju ogólnych umiejętności językowych, uczestnicy kursu mieli okazję zapoznania się z podstawami języka prawniczego i specyficznej terminologii policyjnej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Powrót na górę strony