Projekty zrealizowane

Integracja lokalna na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

„Integracja lokalna na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”

Projekt obejmował przeprowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień dotyczących pierwszej pomocy medycznej dla przedstawicieli Policji oraz przedstawicieli wybranych szkół. W ramach projektu przeszkolono 874 osoby w tym 734 dzielnicowych, 122 reprezentantów placówek oświatowo-wychowawczych, 18 przedstawicieli Straży Miejskiej.


Oprócz szkolenia projekt zakładał przygotowanie i rozpropagowanie na terenie szkół materiałów prewencyjnych oraz rozwój inicjatyw terenowych pozwalających na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Projekt był realizowany przez Wielkopolskie Centrum Edukacji Medycznej w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Powrót na górę strony