Projekty zrealizowane

Poznań i Lwów razem na rzecz EURO 2012

„Poznań i Lwów razem na rzecz EURO 2012”

Korzystając z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2007 ze środków rezerwy celowej budżetu państwa został złożony projekt „Poznań i Lwów razem na rzecz EURO 2012” skierowany do Policji we Lwowie, obejmujący wspólne szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych w kontekście EURO 2012. Projekt ten uzyskał akceptację Ministerstwa Spraw Zagranicznych i uzyskał dofinansowanie 100% wartości projektu.

Partnerami w projekcie były: Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku i Wrocławiu oraz Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie.

Zamierzeniem projektu było popularyzowanie, poprzez jakość pracy polskiej administracji rządowej (polskiej Policji), europejskich standardów funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz współpracy tych instytucji ze społeczeństwem (woluntariusze na rzecz bezpieczeństwa imprez masowych).

W szkoleniu w Polsce wzięło udział 25 przedstawicieli milicji ukraińskiej z: Kijowa, Lwowa, Doniecka, Dniepropietrowska i Charkowa (wytypowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy) oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w szkoleniu na Ukrainie wzięło udział 25 przedstawicieli polskiej Policji z: Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bezpośrednim efektem projektu było zwiększenie wiedzy milicji ukraińskiej w nt. zarządzania siłami i środkami milicji oraz zabezpieczania imprez masowych. Umiejętności te są szczególnie ważne z punktu widzenia budowania systemu zabezpieczenia meczy piłkarskich „EURO 2012”.

Powrót na górę strony