Projekty zrealizowane

Imprezy masowe, akcje i operacje policyjne - przegląd ustawodawstwa europejskiego i polskiego, rekomendacje...

Imprezy masowe, akcje i operacje policyjne - przegląd ustawodawstwa europejskiego i polskiego, rekomendacje dla zastosowań na Ukrainie.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przy udziale partnera krajowego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego oraz partnera międzynarodowego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Departamentu Porządku Publicznego podjęła się przygotowania kolejnego projektu, który byłby poświęcony zagadnieniom Euro 2012.

Projekt był kontynuacją długookresowej współpracy Policji Wielkopolskiej z MSW Ukrainy oraz Milicją Obwodów: Kijowskiego, Lwowskiego, Donieckiego, Dniepropietrowskiego, Charkowskiego i Odeskiego.

W ramach projektu przewidziano realizację dwóch wizyt studyjnych – jednej delegacji ukraińskiej w Polsce i jednej delegacji polskiej na Ukrainie, natomiast w listopadzie w dniach ( 12 – 13 listopada ) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt.

W szkoleniu w Polsce wzięło udział 20 przedstawicieli milicji ukraińskiej z: Kijowa, Lwowa, Dniepropietrowska, Charkowa, Odessy oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W szkoleniu na Ukrainie wzięło udział 20 przedstawicieli polskiej Policji z: Gdańska, Poznania, Wrocławia, Warszawy.

Powrót na górę strony