Projekty zrealizowane

Rola dzielnicowego i policjanta służby patrolowej w kreowaniu bezpieczeństwa i budowaniu społeczeństwa...

„Rola dzielnicowego i policjanta służby patrolowej w kreowaniu bezpieczeństwa i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”

Realizacja projektu zakładała zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych (pierwszej w Poznaniu, drugiej na Ukrainie), w której uczestniczyli funkcjonariusze szczebla kierowniczego reprezentujący Departament Porządku Publicznego MSW Ukrainy oraz funkcjonariuszy z obwodów Milicji odpowiedzialnych za pion prewencji oraz komunikację społeczną. Podczas pobytu w Polsce zostały zorganizowane konferencje, spotkania, warsztaty szkoleniowe oraz panele dyskusyjne, na których w ramach dobrych praktyk uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznać się z misją i charakterem pełnionej służby patrolowej oraz dzielnicowych. Ponadto przedstawione zostały przepisy resortowe normujące to zagadnienie. Celem przedmiotowego projektu było kompleksowe przedstawienie specyfiki służby dzielnicowego zarówno w teorii jak i praktyce oraz przedstawienie jego roli w kształtowaniu bezpieczeństwa i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Bezpośrednim efektem projektu było zwiększenie wiedzy milicji ukraińskiej nt. roli dzielnicowego i policjanta/milicjanta służby patrolowej w kreowaniu bezpieczeństwa i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Umiejętności te są szczególnie ważne z punktu widzenia postępujących reform milicji ukraińskiej i postępującej demokratyzacji społeczeństwa Ukrainy. Projekt zapoczątkował współpracę w zakresie czerpania z doświadczeń polskiej Policji w tym obszarze oraz pozwoli na przygotowanie nowych rozwiązań służących dostosowaniu pracy organów ścigania Ukrainy do standardów europejskich w tym zakresie.

W szkoleniu w Polsce wzięło udział 14 przedstawicieli milicji ukraińskiej wytypowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w szkoleniu na Ukrainie wzięło udział 15 przedstawicieli polskiej Policji z Poznania, Szczytna, Słupska, Kalisza oraz Piły.

 

Powrót na górę strony