Projekty zrealizowane

15 milionów na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji

komendant wojewodzki k j
 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu realizowała w okresie od października 2009 roku do września 2011 roku projekt pn." Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


Projekt ten był projektem kluczowym realizowanym w ramach działania 2.7. (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego) priorytetu II (Infrastruktura komunikacyjna) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  (WRPO) oraz budżetu państwa. Generalnym celem projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost sprawności wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym.


 
Dzięki uzyskanemu wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach budżetu projektu, który wynosił 14 547 308, 93 zł (w tym 85% dofinansowanie EFRR) udało się rozbudować infrastrukturę i systemy teleinformatyczne stanowiące elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców). W szczególności projekt objął:

1.    Budowę szerokopasmowej sieci teletransmisyjnej oraz rozbudowę centrów danych zlokalizowanych w KWP w Poznaniu, KMP w Koninie, KMP w Kaliszu, KMP w Lesznie oraz KPP w Pile. Zadanie realizowane było w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Wybudowano 4 przyłącza do Komendy Miejskiej Policji w Koninie (KMP), Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Nowym Tomyślu, KPP Września, KPP Słupca o łącznej długości 23 km od istniejącego światłowodu ułożonego wzdłuż autostrady A2 (wraz z uruchomieniem urządzeń).

2.   Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) i Internetowego Portalu Informacyjnego. Obywatele Wielkopolski, nie posiadający Internetu lub chcący skorzystać z profesjonalnych stron administracji publicznej dla załatwienia swoich spraw urzędowych, będą mogli posłużyć się zlokalizowanymi w 30 jednostkach wielkopolskiej Policji (Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu: Sztab, Wydział Postępowań Administracyjnych, Wydział Ruchu Drogowego - Kotowo, KMP Poznań, Komisariat Policji  Grunwald, KP  Jeżyce, KP Nowe Miasto, KP Północ, KP Stare Miasto, KP Wilda, KPP Policji Chodzież, KPP Czarnków, KPP Gniezno, KPP Jarocin, KPP Kalisz, KPP Kępno, KPP Koło, KMP Konin, KPP Krotoszyn, KMP Leszno, KPP Nowy Tomyśl, KPP Ostrów Wielkopolski, KPP Piła, KPP Pleszew, KPP Słupca, KP w Trzciance, KPP Turek, KPP Wągrowiec, KPP Września, KPP Złotów) PIAP-ami, zapewniającymi bezpieczny i bezpłatny dostęp do Internetu.  

3.    Budowę wizualizacji wielkoformatowej (która umożliwi podgląd wielu strumieni informacji - obrazu z kamer monitoringu, wizualizacji pozycji -  patroli, map, analiz i innych danych), rozbudowę SAMW (uruchomienie macierzy dyskowej o pojemności co najmniej 60 TB),

4.    Budowę Sieciowego Systemu Rejestracji Rozmów (w ramach, którego doposażono jednostki w rejestratory rozmów telefonicznych, faksów i korespondencji radiowej) objęty systemem centralnego zarządzania.

Zakończony projekt przyczynił się do wprowadzenia narzędzi informatycznych umożliwiających:         

 - wsparcie działań ratowniczych,

- usprawnienie dowodzenia podczas zabezpieczenia imprez masowych,

- zwiększenie dostępu do informacji posiadanych przez inne instytucje administracji rządowej i samorządowej w regionie w zakresie bezpieczeństwa;

- zwiększenie dostępu tych instytucji do zasobów Policji;

- zwiększenie wydajności pracy i przyspieszenie obsługi obywateli,

- wsparcie procesu wykrywania zdarzeń kryminalnych oraz sprawców przestępstw i  wykroczeń,           

 - korzystanie dużej liczbie mieszkańców Wielkopolski oraz gości  z dostępu do PIAP-ów.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Powrót na górę strony