Projekty zrealizowane

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

infrastruktura
28 października 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Komendy Głównej Policji pn. „Doposażenie jednostek Policji  specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju".

Wartość projektu wynosi 70.586.400 zł. Projekt w 85 % finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej do policjantów z całej Polski trafi 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych, 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD", 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami, 368 motocykli ciężkich w wersji „RD" wraz z wyposażeniem.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, minimalizowanie tragicznych skutków wypadków, usprawnienie pracy służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych, podniesienie skuteczności w ściganiu sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego oraz skuteczniejszy nadzór nad ruchem drogowym.

 • Specjalistyczne furgony profilaktyczno-edukacyjne, będą wykorzystywane m.in. do nauczania zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania w ruchu drogowym, będą również umożliwiać przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową dla dzieci. Pojazdy będą wyposażone w składane miasteczko ruchu drogowego (ścieżka rowerowa, tor przeszkód, zestaw mini znaków drogowych), rowery
  i kaski ochronne, odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, plansze dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. Wykorzystanie wymienionego sprzętu w edukacji dzieci i młodzieży jest szczególnie istotne na terenach wiejskich, gdzie dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci posiadających niewystarczającą wiedzę o wychowaniu komunikacyjnym
  i zagrożeniach płynących z nieprawidłowego poruszania się po drodze.

 • Furgony Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD" pozwolą na minimalizowanie tragicznych skutków wypadków. Furgony „APRD" usprawnią pracę służb ruchu drogowego na miejscu wypadków drogowych oraz przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pojazdy te, ze względu na swe parametry
  i specjalistyczne wyposażenie, zapewnią właściwe oznakowanie miejsca zagrożenia lub zdarzenia drogowego oraz poprawią jakość czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku.

 • Oznakowane samochody osobowe z videorejestratorami poprawią efektywność Policji
  w zakresie ujawniania naruszeń przepisów ruchu drogowego, polegających zwłaszcza na przekraczaniu dopuszczalnych limitów prędkości, posłużą również do rejestracji innych niebezpiecznych zachowań kierowców. Z danych policyjnych wynika, że w 2008 roku około 31% wypadków drogowych spowodowanych było przez kierujących z nadmierną prędkością, albo z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych. Liczba zabitych w tych wypadkach stanowiła ok. 45% wszystkich ofiar śmiertelnych.

 • Motocykle ciężkie w wersji „RD" mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. Będą wykorzystywane zwłaszcza w dużych aglomeracjach, miejscowościach wypoczynkowych i na trasach przejazdów w trakcie letnich weekendów. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz wykonywać inne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach realizacji projektu, Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:

 • 16 kwietnia 2010 r. - na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz
  z wyposażeniem;

 • 20 kwietnia 2010 r. - na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;

30 kwietnia 2010 r. - na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD";

 • 27 maja 2010 r. - na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych
  z videorejestratorami.

Dostawa pojazdów współfinansowanych przez Unię Europejską planowana jest na IV kwartał br.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie internetowej:

www.pois.gov.pl

Powrót na górę strony