Projekty zrealizowane

Najnowocześniejszy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego

Do laboratorium kryminalistycznych KWP w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji trafił najnowocześniejszy sprzęt do badań kryminalistycznych zakupiony w ramach projektu pn. ,,Utworzenie kryminalistycznych Zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości”.

 

norway grants2322 html m15f36709           norway grants2322 html 72e42d2d

  Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie

 
        Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt realizowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach Priorytetu Wdrażanie przepisów Schengen, Wspieranie Narodowych Planów Działania Schengen, jak również sądownictwa.

Łączna wartość projektu: 6 556 082 EUR, w tym: dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 5 572 670 EUR, współfinansowanie: 983 412 EUR.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności polskiej Policji poprzez stworzenie 7 zespołów ekspertów kryminalistycznych (zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu) do zwalczania przestępczości.

Projekt obejmuje:

  • zakup 21 przenośnych stanowisk do zabezpieczania danych na miejscu zdarzenia,
  • zakup 7 stacji do przeprowadzania badań antroposkopijnych,
  • zakup 14 stacji do analiz komputerowych,
  • zakup 14 stacji do analiz fonoskopijnych,
  • zakup 28 stacji roboczych do odzyskiwania i przetwarzania danych z elektronicznych nośników informacji,
  • współpracę z norweską Policją, w tym wizyty delegacji. Policja norweska pełniła funkcję konsultanta (wspólna ocena i monitorowanie projektu),
  • szkolenia dla techników laboratoryjnych, ekspertów badań antroposkopijnych, ekspertów fonoskopii, ekspertów badań komputerowych, techników kryminalistycznych (personelu obsługującego stworzone zespoły w KWP i CLK KGP).
  • promocję projektu tj. m.in. zakup materiałów szkoleniowych zawierających logo NMF oraz wydanie broszury informacyjnej o projekcie.

Projekt przyczynił się do stworzenia ogólnokrajowej sieci nowych, równorzędnych kompetencyjnie, zespołów realizujących badania kryminalistyczne oraz do rozszerzenia kompetencji Policji w obszarze rozwoju systemów monitoringu (audio-wideo, np. miejskiego, przemysłowego, komunikacyjnego, stadionowego, teleinformatycznego itp.), a następnie powiązania ich z kryminalistycznymi systemami analizy otrzymywanych danych oraz kryminalistycznymi systemami identyfikacji osób i rzeczy. Poprawiła się również skuteczności procedur karnych poprzez spełnienie warunku natychmiastowości i nieuchronności karania, uzyskane na drodze skoordynowania i skrócenia procesu wykorzystania pozyskiwanych danych oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii w badaniach kryminalistycznych z zakresu identyfikacji osób i rzeczy.

 

Powrót na górę strony