Projekty zrealizowane

Projekt monitorowania zagrożeń środowiskowych i transportowych na autostradzie A2

komendant wojewodzki k j

15.06.2010 r. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Krzysztof Jarosz podpisał wspólnie z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Przemysławem Gonerą umowę na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Budowa systemu monitorowania zagrożeń środowiskowych i transportowych na odcinku wielkopolskiej autostrady A2 w oparciu o łączność radiową Policji”.

Projekt ten realizowany w ramach działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zakłada stworzenie stanowiska dla analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych wzdłuż pasa wielkopolskiej autostrady A2.

W ramach stanowiska opracowana zostanie komputerowa baza danych, obsługiwana przez oficera dyżurnego, w której gromadzone będą dane na temat ilości, rodzaju oraz rozległości zdarzeń zagrażających środowisku oraz transportowi publicznemu wzdłuż pasa wielopolskiej autostrady oraz czasu reakcji na te zdarzenia.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa systemu monitoringu środowiska wraz z poprawą bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na pasie wielkopolskiego odcinka autostrady A2 (Trzciel k/Nowego Tomyśla – Augustynów k/ Konina), co przyczyni się do skrócenia czasu reakcji na zagrożenia poprzez poprawę komunikacji w obrębie jednostek Policji oraz z innymi służbami ( straż pożarna, pogotowie ratunkowe, służby eksploatacji autostrady), a także doprowadzi do zmniejszenia liczby niebezpiecznych dla ludzi i środowiska zdarzeń (pożary, wypadki pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) i redukcji ich negatywnych skutków.

Realizacja projektu o wartości 493 500 zł (w tym 60 % dofinansowania środków UE) rozpocznie się w obecnym a zakończy z końcem 2011 roku.

Powrót na górę strony