Projekty zrealizowane

Program "Leonardo da Vinci"

Mł. insp. Krzysztof Jarosz podpisał dzisiaj  umowy finansowe dla realizacji dwóch projektów mobilności w programie „Leonardo da Vinci”.Celem pierwszego z projektów pt. „Doskonalenie kompetencji Policji w zakresie zabezpieczania międzynarodowych imprez masowych” jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy i pracowników wielkopolskiej Policji w zakresie zabezpieczania imprez masowych i międzynarodowych.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym           

 Komisji Europejskiej w ramach programu

„Uczenie się przez całe życie”

 

 

Mł. insp. Krzysztof Jarosz podpisał dzisiaj  umowy finansowe dla realizacji dwóch projektów mobilności w programie „Leonardo da Vinci".  

Celem pierwszego z projektów pt. „Doskonalenie kompetencji Policji w zakresie zabezpieczania międzynarodowych imprez masowych" jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy i pracowników wielkopolskiej Policji w zakresie zabezpieczania imprez masowych i międzynarodowych. Projekt jest skierowany do funkcjonariuszy z komórek organizacyjnych i jednostek Policji województwa wielkopolskiego bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z masowymi imprezami sportowymi, zgromadzeniami publicznymi i innymi działaniami, które wymagają zespołowej pracy Policji, w tym antyterrorystycznymi oraz do pracowników Policji odpowiedzialnych za policyjną współpracę międzynarodową oraz za współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Beneficjenci programu wezmą udział w trzech tygodniowych wizytach w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii w trakcie których będą mogli aktywnie wymieniać doświadczenia z miejscowymi specjalistami w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa publicznego.

Wartość projektu: 47 457 EUR (100% dofinansowanie Komisji Europejskiej)

Okres realizacji projektu: 2011 r.

Podstawowym celem drugiego z projektów pt. „Europejskie laboratoria kryminalistyczne - wymiana doświadczeń w zakresie badań śladów i dowodów rzeczowych" jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy i cywilnych ekspertów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakresie badań śladów i dowodów rzeczowych pozostawionych przez sprawców w miejscu popełnienia przestępstwa.

Założeniem projektu jest również doskonalenie umiejętności miękkich związanych ze współpracą z zagranicznymi funkcjonariuszami służb publicznych, które są niezbędne przy prowadzeniu międzynarodowej kooperacji policyjnej.

Celem projektu jest również uzyskanie obustronnej korzyści ze współpracy oraz możliwość konfrontacji własnych doświadczeń w kontekście stosowanych metod badawczych i wprowadzania systemu zarządzania jakością.

Beneficjenci programu wezmą udział w tygodniowej wizycie w Wiesbaden w Niemczech (Hesja) w trakcie której będą mogli aktywnie wymieniać doświadczenia z miejscowymi specjalistami  z zakresu badań kryminalistycznych.

Wartość projektu: 18 924 EUR  (100% dofinansowanie Komisji Europejskiej)
 

Okres realizacji projektu: 2011 r.      

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU 1.71 Mb

 

ANKIETY REKRUTACYJNE:

Niemcy - ankieta rekrutacyjna IMA 181.00 Kb

Wielka Brytania - ankieta rekrutacyjna - IMA 181.00 Kb

Holandia - ankieta rekrutacyjna - IMA 181.00 Kb

Niemcy - ankieta rekrutacyjna LAB 182.00 Kb

 

Powrót na górę strony