Projekty realizowane

„Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji”

Insp. Konrad Chmielewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w dn. 18.07.2017r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji”.

Głównym celem realizowanej operacji jest cyfryzacja Wielkopolskiej Policji w ramach działań prewencyjnych prowadzonych w zakresie zagrożeń dla dzieci i młodzieży oraz informacji dotyczących znakowania rowerów. Służyć temu będą trzy e-usługi, z których będzie mogło skorzystać, wg określonych prognoz, nie mniej niż 62 tysiące mieszkańców Wielkopolski.  Jedną z nich jest SARVATO - narzędzie skierowane do uczniów szkół, nauczycieli oraz instytucji zaangażowanych w tworzenie Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych. Dzięki usłudze możliwe będzie projektowanie symulacji zjawisk i zagrożeń społecznych, analiza wyników ankiet elektronicznych i odpowiednia reakcja na zdiagnozowane zagrożenia. Platforma PYREK, druga z e-usług oferowanych w projekcie, ma za zadanie edukować zarówno najmłodszych, jak i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń. 

Wielkopolska Policja przygotowała także e-narzędzie dla posiadaczy rowerów - to aplikacja WIBEROO - Wielkopolski Bezpieczny Rower, która umożliwia ewidencjonowanie, znakowanie i publikowanie informacji o kradzionych rowerach na terenie województwa wielkopolskiego. Cyfryzacja usług elektronicznych przyczyni się do poszerzenia zasięgu dostępu do informacji o potencjalnych zagrożeniach na obszarze całego województwa, co z pewnością wzmocni poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców Wielkopolski. Uruchomienie trzech e-usług z dostępem dla mieszkańców województwa wielkopolskiego nastąpi w 2020 r. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych o wartości 6 460 952,09 zł.

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Projekt: Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych     w Wielkopolskiej Policji 
Działanie: 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Wartość całkowita: 7 601 120,11 zł
Wkład UE: 6 460 952,09 zł

Powrót na górę strony