Projekty realizowane

KWP - Policjanci z Wielkopolski dostaną nowy sprzęt

16 grudnia 2015 r. mł. insp. Konrad Chmielewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Rafała Batkowskiego podpisał wspólnie z Panami: Markiem Zielińskim oraz Markiem Baumgartem – Zastępcami Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie dofinansowania projektu kluczowego „Zakup specjalistycznego sprzętu dla wielkopolskiej Policji w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”.

Założeniem projektu jest doposażenie jednostek Policji województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego oraz ekologicznego, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz awarii środowiskowych.

W ramach projektu planowany jest zakup 22 szt. samochodów osobowo-terenowych oraz 2 furgonów dla jednostek wielkopolskiej Policji, które zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Zakupione pojazdy wraz ze specjalistycznym sprzętem zostaną przekazane 16 komendom miejskim/powiatowym Policji oraz 4 komórkom organizacyjnym KWP w Poznaniu.

Zakup sprzętu umożliwi utrzymanie na wysokim poziomie gotowości jednostek Policji oraz zwiększy ich potencjał w zapobieganiu skutkom awarii przemysłowych oraz klęsk żywiołowych, których rezultatem może być zagrożenie dla stanu środowiska przyrodniczego oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Projekt o wartości 4 806 250 zł (w tym dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 3 845 000,00 zł) jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
 

Powrót na górę strony