Projekty realizowane

KWP - Zakup specjalistycznego sprzętu dla wielkopolskiej Policji

9 lutego br. insp. Michał Domagalski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego podpisał wspólnie z Markiem Zielińskim – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu dla wielkopolskiej Policji w celu zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”.

Założeniem projektu jest doposażenie 5 jednostek Policji województwa wielkopolskiego w specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego oraz ekologicznego, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz awarii środowiskowych.

W ramach 5 zestawów zakupione zostaną specjalistyczne samochody osobowo-terenowe wraz z zabudową oraz wyposażeniem służącym zapobieganiu i neutralizacji skażeń środowiska. W skład zestawu wejdą również łodzie motorowe wraz z przyczepką. Zakupiony sprzęt będzie użytkowany przez policjantów w następujących jednostkach :

 

  1. Komisariat Wodny Policji w Poznaniu,
  2. Komenda Miejskiej Policji w Koninie,
  3. Komenda Powiatowa Policji w Śremie,
  4. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie,
  5. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

Projekt o wartości 1 300 000 złotych (w tym dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1 040 000 zł) jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

 

Powrót na górę strony