Projekty realizowane

Przygotowania Wielkopolskiej Policji do realizacji projektów teleinformatycznych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

28.03.2014r. insp. Michał Domagalski - p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Rafała Batkowskiego podpisał wspólnie z Grzegorzem Potrzebowskim - Dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Wykonanie dokumentacji dla projektu Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”.


Wielkopolska Policja przygotowując się do nowej pespektywy finansowej UE na lata 2014-2020 złożyła w czerwcu 2013r. wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu wspierającego przygotowania do realizacji projektów w kolejnych latach.

Planowane przedsięwzięcie docelowe jest zadaniem, które ze względu na stopień złożoności wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy oraz czasu. Przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień w bardzo znaczącym stopniu ułatwi proces tworzenia docelowej aplikacji w ramach nowej perspektywy finansowej, jak również przyczyni się do zwiększenia absorpcji środków w latach 2014-2020.

Głównym celem projektu jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i decyzjami dla projektu „Budowa zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Przedsięwzięcie to w przypadku jego realizacji w kolejnych latach będzie miało niebagatelne znaczenie dla całej infrastruktury teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji.
 

Realizacja projektu dot. wykonania dokumentacji technicznej o wartości 850 000 zł (w tym 75% dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) rozpocznie się w 2014 a zakończy w  2015 roku.

 

Powrót na górę strony