O Nas


Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Poznaniu

Po przystąpieniu Polski do struktur europejskich, korzystanie ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla instytucji publicznych, stworzyło szansę na poprawę jakości kadr i infrastruktury technicznej oraz teleinformatycznej jednostek Policji.

Dzięki tym środkom możliwa stała się realizacja zamierzeń inwestycyjnych i szkoleniowych, które pozwalają na efektywniejszą służbę społeczeństwu.

W nowej perspektywie finansowania Policja stała się aktywnym beneficjentem środków unijnych na lata 2007- 2013.

Problematyką pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajmuje się Zespół ds. Funduszy Pomocowych w składzie:

 

Łukasz Dobrucki - główny specjalista, koordynator
e-mail: lukasz.dobrucki@po.policja.gov.pl ; tel. 47 77 128 77 

Dariusz Kalinowski – starszy specjalista
e- mail: dariusz.kalinowski@po.policja.gov.pl ; tel. 47 77 127 97 

Powrót na górę strony