Zakres zadań Wydziału Psychologów

Zakres zadań Wydziału Psychologów

Zakres zadań Wydziału Psychologów:

  1. Udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w formie konsultacji lub porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego oraz organizowania grup wsparcia.
  2. Prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego.
  3. Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych.
  4. Udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  5. Uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe.
  6. Pomoc w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w tym: sporządzanie profili  psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw i portretów psychologicznych osób będących w zainteresowaniu organów ścigania, a także udział w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych.
  7. Współdziałanie w czynnościach administracyjno-porządkowych, w szczególności udział w negocjacjach w charakterze konsultanta.
Powrót na górę strony