Kierownictwo

Kierownictwo

p.o. Naczelnik Wydziału Psychologów
podinsp. Anna Szafrańska - Gibadło

sekretariat: tel. 47 77 127 78


adres mailowy: naczelnik.wpsych@policja.gov.pl

Powrót na górę strony