Charakterystyka wydziału

Charakterystyka wydziału

Wydział Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu formalnie funkcjonuje od 1 stycznia 2016 roku. Wcześniej policyjni psychologowie pracowali w ramach sekcji. Pracę psychologów policyjnych reguluje Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dn. 6 października 2014 roku w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji. 

Powrót na górę strony