Pisma, instrukcje

Dobór do Zespołu Antykonfliktowego

Bliższych informacji w powyższej sprawie udzieli nadkom. Katarzyna Andrzejczak – Koordynator Nieetatowego Zespołu ds. Negocjacji Policyjnych i Zespołu Antykonfliktowego, tel. 120-42.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony